ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանց

Հրապարակումներ

23/06/2015
«Տեղական տնտեսական զարգացում Սպիտակի համախմբի համար» գրքույկ
23/06/2015
«Տեղական տնտեսական զարգացում Սպիտակի համախմբի համար» գրքույկ
23/06/2015
«Տեղական տնտեսական զարգացում Թումանյան համախմբի համար» գրքույկ
20/05/2015
«Տեղական տնտեսական զարգացում Ալավերդու համախմբի համար» գրքույկ
20/05/2015
«Տեղական տնտեսական զարգացում Ախթալա համախմբի համար» գրքույկ