ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանց

Հարցումների արդյունքները

Ինչպե՞ս եք պատրաստվում դիմավորել ապրիլի 7-ը:
  • մասնակցելու եմ ՀԵԿԱ-ի կողմից կազմակերպվող միջոցառմանը - 41.2%
  • տանը - 22%
  • ընկեր-ընկերուհիների շրջապատում - 36.8%
Քննարկել ֆորումում...
Երիտասարդ կանանց առջև ծառացած հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
  • մասնակցություն - 28,3%
  • առողջության պահպանում - 15,4%
  • որակյալ ուսուցման հասանելիություն - 7,7%
  • իրավունքների պաշտպանություն - 12,8%
  • գորազրկություն - 30,7%
  • այլ - 5,1%
Քննարկել ֆորումում...