ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանց

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐ (ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՄԱՐՑ, ՉԿԱԼՈՎ, ԴՍԵՂ, ՁՈՐԱԳԵՏ, ԼՈՐՈՒՏ, ՇԱՄՈՒՏ, ՔԱՐԻՆՋ, ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ) ԱՊՐԻԼ-ՄԱՅԻՍ, 2014թ.

Այս գրքույկն արտացոլում է 2014թ. ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում Թումանյան, Մարց, Չկալով, Դսեղ, Ձորագետ, Լորուտ, Շամուտ, Քարինջ, համայնքների համախմբում իրականացված Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրի արդյունքները:
Արագ և մասնակցային եղանակով ստացված արդյունքները կարող են ուղեցույց հանդիսանալ բոլոր այն կազմակերպությունների և անհատների համար, որոնք ցանկություն ունեն իրենց ներդրումն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության գեղատեսիլ, բայց և հիմնախնդիրներով լի այս համախմբում: Հուսով ենք, որ գրքույկում ամփոփված տեղեկատվությունն օգտակար կլինի ու հիմք կհանդիսանա նշված համայնքներում ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար:
Սույն գրքույկը նախատեսված է Թումանյան, Մարց, Չկալով, Դսեղ, Ձորագետ, Լորուտ, Շամուտ, Քարինջ, համայնքների տնտեսության հիմնական դերակատարների, որոշումներ կայացնողների և մտահոգ քաղաքացիների համար:

«Տեղական տնտեսական զարգացում Ախթալա համախմբի համար» գրքույկը ստեղծվել է «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում ՀՀ-ում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: Ծրագրի գործընկերներն են` CISP կազմակերպությունը, Լոռու մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը:

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ՝
Share |